Đặc điểm bọc tay lái vô lăng da thật cho ô tô sang trọng