Giá thành của bọc vô lăng ô tô nhập khẩu có đắt không?