Màn khung nhập khẩu có đắt hơn màn khung trong nước không?