Phòng khách 35 mét vuông thì phải bố trí như thế nào?