Tác dụng của màn khung tròn trong việc chống muỗi, côn trùng